Flyer 1/3 din A4 (99×210 mm) 115 gr

Tip hartie Culori Cantitate Pret
115 gr Policromie f/v 1000  320 lei
115 gr Policromie f/v 2000  370 lei
115 gr Policromie f/v 3000  420 lei
115 gr Policromie f/v 4000 460 lei
115 gr Policromie f/v 5000  530 lei
115 gr Policromie f/v 6000 590 lei
115 gr Policromie f/v 7000 730 lei
115 gr Policromie f/v 10000 1100 lei
115 gr Policromie f/v 12000  1300 lei
115 gr Policromie f/v 15000  1600 lei
115 gr Policromie f/v 20000  1800 lei
115 gr Policromie f/v 50000 2900 lei
115 gr Policromie f/v 100000 4200 lei

 

Flyer 1/3 din A4 (99×210 mm) 130 gr

Tip hartie Culori Cantitate Pret
130 gr Policromie f/v 1000  350 lei
130 gr Policromie f/v 2000  410 lei
130 gr Policromie f/v 3000  460 lei
130 gr Policromie f/v 4000 540 lei
130 gr Policromie f/v 5000  640 lei
130 gr Policromie f/v 6000 700 lei
130 gr Policromie f/v 7000 890 lei
130 gr Policromie f/v 10000 1260 lei
130 gr Policromie f/v 12000  1490 lei
130 gr Policromie f/v 15000  1720 lei
130 gr Policromie f/v 20000  1980 lei
130 gr Policromie f/v 50000 3100 lei
115 gr Policromie f/v 100000 4800 lei

 

 

Flyer A5 (148×210 mm) 115 gr

Tip hartie Culori Cantitate Pret
115 gr Policromie f/v 500  310 lei
115 gr Policromie f/v 1000  380 lei
115 gr Policromie f/v 2000  440 lei
115 gr Policromie f/v 3000  500 lei
115 gr Policromie f/v 4000 600 lei
115 gr Policromie f/v 5000  670 lei
115 gr Policromie f/v 6000 700 lei
115 gr Policromie f/v 7000 730 lei
115 gr Policromie f/v 10000 1260 lei
115 gr Policromie f/v 12000  1340 lei
115 gr Policromie f/v 15000  1420 lei
115 gr Policromie f/v 20000  1700 lei
115 gr Policromie f/v 50000 2800 lei
115 gr Policromie f/v 100000 5000 lei

 

Flyer A5 (148×210 mm) 130 gr

Tip hartie Culori Cantitate Pret
130 gr Policromie f/v 500  330 lei
130 gr Policromie f/v 1000  400 lei
130 gr Policromie f/v 2000  470 lei
130 gr Policromie f/v 3000  520 lei
130 gr Policromie f/v 4000 640 lei
130 gr Policromie f/v 5000  690 lei
130 gr Policromie f/v 6000 730 lei
130 gr Policromie f/v 7000 770 lei
130 gr Policromie f/v 10000 1340 lei
130 gr Policromie f/v 12000  1410 lei
130 gr Policromie f/v 15000  1490 lei
130 gr Policromie f/v 20000  1820 lei
130 gr Policromie f/v 50000 2900 lei
115 gr Policromie f/v 100000 5190 lei

 

 

Pliant A4 (Final 99×210 mm) 115 gr doua falturi

Tip hartie Culori Cantitate Pret
115 gr Policromie f/v 500  360 lei
115 gr Policromie f/v 1000  400 lei
115 gr Policromie f/v 2000  470 lei
115 gr Policromie f/v 3000 610 lei
115 gr Policromie f/v 4000  740 lei
115 gr Policromie f/v 5000 860 lei
115 gr Policromie f/v 10000 1390 lei
115 gr Policromie f/v 15000 2080 lei
115 gr Policromie f/v 20000  2420 lei
115 gr Policromie f/v 30000  3360 lei

 

Pliant A4 (Final 99×210 mm) 130 gr doua falturi

Tip hartie Culori Cantitate Pret
130 gr Policromie f/v 500  390 lei
130 gr Policromie f/v 1000  440 lei
130 gr Policromie f/v 2000  500 lei
130 gr Policromie f/v 3000 660 lei
130 gr Policromie f/v 4000  800 lei
130 gr Policromie f/v 5000 890 lei
130 gr Policromie f/v 10000 1430 lei
130 gr Policromie f/v 15000 2160 lei
130 gr Policromie f/v 20000  2520 lei
130 gr Policromie f/v 30000  3480 lei

 

 

Pentru o oferta detaliata va rugam sa sunati la 0727 140 527